EHC logo

Oni već koriste neše proizvode

Eter Health Care

O nama

EHC

Eter Health Care DOO je kompanija nastala 2016. u Beogradu.Osnovna delatnost je pronalaženje i distribucija najsavremenije tehnologije i inovacija u oblasti zdravlja, sporta, zaštite i kontrole životne sredine u cilju poboljšanja kvaliteta i uslova života.

ZONAIR3D

Zvanični smo distributer proizvoda španske kompanije ZONAIR3D, za područje Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Albanije i Turske.

Misija

Ponudom uređaja koji omogućuju kvalitetnije i zdravije uslove življenja, stvoriti okruženje u kojima su napredne tehnologije u svrsi prevencije na dohvat ruke potrošača.Kvalitetnim poslovanjem osigurati dobit za preduzeće. Uz stručnost zaposlenih i kontinuiranu edukaciju kupaca u polju prventivnog delovanja na zaštitu zdravlja, podići svest o sve lošijem kvalitetu vazduha i njegovom uticaju na naše zdravlje i aktivnosti. Širenjem asortimana učiniti, mnogo veći broj visoko tehnoloških rešenja u polju medicine, dostupnim klijentima u Srbiji.

Vizija

Naša vizija je da budemo preduzeće koje će predstavljati sinonim za dostupnost visokotehničkih dostignuća u segmentu prevencije zdravlja i podizanja kvaliteta uslova života na našem tržištu. Preduzeće koje će svojom proaktivnošću biti uvek korak ispred događaja i konkurencije.

BUBBLE PURE AIR

2008.

U saradnji sa laboratorijom za zaštitu životne sredine na Politehničkom univerzitetu u Kataloniji, ZONAIR3D stvorio je BUBBLE PURE AIR balon u kome se udiše 99,995% čist vazduh, bez zagađujućih čestica, bakterija, virusa, alergena, kao i štetnih gasova.

PDF link
Buble slika
Buble mala ikonica
PURE AIR CONTROL

2012.

Kao rezultat stalnog istraživanja i razvoja, ZONAIR3D je lansirao novu liniju proizvoda PURE AIR CONTROL, prvi ventilacioni sistem koji obezbeđuje 99,95% čist vazduh u prostorijama, koji je moguće ugraditi bilo da se radi o već postojećim objektima ili objektima u izgradnji.

PDF link
Contorl slika
contol ikonica
PURE AIR BOX

2013.

ZONAIR3D je pozicioniran kao jedan od lidera u sektoru kontrole životne sredine, zahvaljujući lansiranju PURE AIR BOX linije proizvoda, najefikasnijeg mobilnog uređaja za prečišćavanje vazduha na tržištu, koji je prilagođen upotrebi u unutrašnjim prostorijama.

PDF link
pure air box slika
pure air box ikonica

Gde smo sve prisutni

Medicina
medicina
Profesionalni sport
profesionalni sport
Wellness i Spa centri
wellnessspa
Estetika i kozmetologija
kozmetologija
Obrazovne ustanove
obrazovne ustanove
Poslovne prostorije
poslovni prostor
Stanovi i kuće
kuce stanovi
Hoteli
hoteli

Vesti

studija
Studija
Okt.18 24

Zonair 3D sistemi čistog vazduha u prevenciji oboljenja starih osoba

Produženje zivotnog veka čoveka,izmenilo je demografsku sliku sveta.Starije osobe počinju da čine veći deo ukupne populacije.

Globalno,osobe starije od 80 godina,činile su 14% populacije u 2013 godini,a predvidja se da će činiti 19% populacije u 2050.godini,što je više od tri puta nego što je to slučaj danas.

Sa druge strane,zdravstveni problemi koji postoje kod starijih osoba predstavljaju demografsku i medicinsku realnost,koja se ogleda u povećanom oboljevanju od hroničnih bolesti.

Efektivna prevencija podrazumeva primenu mera koje imaju za cilj održavanje starije populacije u dobrom zdravstvenom stanju,što je duže moguće.

Organizmi starijih osoba su zapravo vrlo osetljivi i vulnerabilni za prisutne faktore rizika,a pogoršanja hroničnih bolesti mogu biti dramatična i ponekad fatalna. Kod starijih osoba ,sam proces starenja može da utiče na pad imunoloških odgovora,kako na infekcije,tako i kod alergijskih odgovora.

Pojava udruženih hroničnih bolesti,tzv komorbiditeta,kao što su opstruktivna bolest pluća,maligniteti,dijabetes,srčane bolesti,infarkt miokarda,angina pectoris,šlog,demencija,bolesti bubrega i jetre,pogoduje pogoršanjima opšteg stanja koja mogu dovesti do najgoreg ishoda. Nazjnačaniji faktori rizika u starijom životnoj dobi su:

  • Aerozagadjenje
  • Infektivni agensi
  • Alergeni

UTICAJ AEROZAGADJENJA NA POPULACIJU STARIJIH OSOBA

Smatra se da je aerozagadjenje najveći problem za zdravlje ljudi iz okoline,i da je dovelo,na ovaj ili onaj način do smrti 3,7 miliona ljudi u svetu u 2012.Svetska zdravstvena organizacija je utvrdila da je aerozagadjenje odgovorno za pogoršanje ishemijskih bolesti pluća i šlogove kod 80% pacijenata a 14% kod pacijenata sa hroničnom opstruktivnom bolesti pluća.

erozagadjenje jako loše deluje na populaciju starijih osoba zbog toga što sa godinama odbrambeni mehanizmi pluća slabe i smanjuju se u celini plućni kapaciteti.

Pridružene bolesti takodje pogošavaju stanje bolesnika izloženih aerozagadjenju,koje može da izazove prevremenu smrt ,pogotovo u srednje i niskorazvijenim zemljama

Posebno su opasni sledeći aeropolutanti :sumpor dioksid(SO2),azotni oksid(NO2),čestice manje od 10 mikrona(PM10),ugljen monoksid(CO) i ozon (O3). Ne manje štetne efekte izaziva aerozagadjenje koje proizvode motorna vozila i tzv. crni dim.

Uticaj aerozagadjenja na zdravlje starijih osoba može bili trenutan,kada najčešće dolazi do pogoršavanje respiratornih bolesti.Za ovaj štetni uticaj su odgovorni SO2,PM10 i O3.U jesen i zimu značajan je štetni uticaj crnog dima i CO.Ovo može pogoršati astmu kod starijih osoba,hroničnu opstruktivnu bolest pluća i srčane bolesti.

Smrtni ishod kod kratkotrajnog izlaganja aerozagadjenju vezan je za izloženost organizma NO2,SO2 i CO,ali i gasovima koje proizvode motorna vozila,Najčečći je kod obolelih od hronične opstruktivne bolesti pluća,astme i emfizema,kao i kod srčanih bolesnik

Dugotrajno izlaganje aerozagadjenju povećava učestalost od oboljevanja od plućnog raka kod starijih osoba.Medjutim,aerozagadjenje u starijem životnom dobu se okrivljuje i za smanjivanje kognitivnih sposobnosti kod starijih osoba i za oštećenja mozga,koje mogu da ubrzaju razvoj demencije ili pogoršaju već postojeću demenciju.

UTICAJ INFEKCIJA NA ZDRAVLJE STARIJIH OSOBA

Zbog starenja dolazi do smanjivanja otpornosti na razne infektivne agense,viruse,bakterije.Starije osobe su vrlo podložne infekcijama donjeg respiratornog trakta,kao što su upale pluća i akutne respiratorne infekcije.Ove infekcije se u ovoj populaciji vrlo često mogu komplikovati,te se povećava broj boravaka u bolnici,ali i smrtnost ovih pacijenata.

Povećan rizik od infekcija može da se javi zbog već prisutne plućne bolesti,povećane virulencije klica,većeg rizika od aspiracije,a sve zbog bioloških promena koje se mogu da se jave kod starijih osoba.Istovremeno,pošto simptomi bolesti kod starijih osoba ne moraju biti tipični,a klinički tok može biti ubrzan,često se ne prepoznaju na vreme,tako da mogu dovesti i do promene nmentalnog statusa.

Upala pluća je vodeći uzrok smrti osoba starijih od 65 godina.Pošto se ove infekcije šire preko kašlja,govora,kijanja,jasno je da se ovaj problem multiplicira u kolektivnim smeštajima starijih osoba. Ponekad ni sve poznate mere prevencije,kao što su primena vakcina,prestanak pušenja i primena terapije hroničnih bolesti ne mogu biti dovoljne kod virusnih infekcija ili infekcije bakterijama.

ALERGIJE KOD STARIJIH OSOBA

5-10 % starijih osoba boluje od različitih vrsta alergija,bilo da se radi o osobama koje su imale probleme sa alergijom celog života,bilo da se alergija razvija u starosti.Za ovo može bizi odgovorno starenje imunog sistema. Simptomi mogu biti zapušen nos,slivanje sekreta niz gušu,kašalj,pogoršanje bronhijalne astme.Alergija se može manifestovati kao alergijski rinitis,pogoršanje astme,alergijski dermatitis,sa stalnim svrabom,pogotovu u sezoni kada se alergija pojačava.

PRIMENA ZONAIR3D SISTEMA U PREVENCIJI OBOLJEVANJA STARIJIH OSOBA

Tehnologija ZONAIR3D čistog vazduha počiva na korišćenju posebnih filtera HEPA H-14,koji su tako dizajnirani da prečiste vazduh od praktično svih aeropolutanata,počev od 100 mikrona polutanata veličine manje od 0,5 nanomikrona.

Ovi aparati takodje prečišćavaju vazduh od čestica polena,budji,bakterija,alergena životinjske dlake,smoga,duvanskog dima, od prašine,alergena,bakterija.

Istovremeno,umanjuje se i koncentraciju isparljivih organskih jedinjenja do prihvatljivog nivoa(iritanti,toksini)

Posebna tehnologija izrade filtera omogućava ovakav efekat prečišćavanja vazduha ,pri čemu je vazduh prečišćen u procentu od 99,995% . Visoka efikasna filtracija krupnijih šestica, u prvoj fazi,posle koje slede tehnologija filtracije gasova i konačno apsolutna filtracija mikroskopskih čestica su osnova kvaliteta vazduha prečišćenog na ovaj način. ZONAIR3D je prvi sistem za kontrolu životne sredine koji omogućava udisanje 99,995% čistog vazduha,smanjuje zagadjenost za CO2,eliminiše ozon,i sve mirise,eliminiše hlor,smanjuje nivo teških metala,kancerogenih materija,virusa.Ovaj uredjaj eliminiše praktično sve respiratorne alergene,smanjuje rizike od bakterioloških procesa i infekcija,a da pritom ne postoje nikakve kontraindikacije i neželjeni efekti njegovog korišćenja.

Benefiti korišćenja ZONAIR3D su brojni kod osoba starije životne dobi,vezano za uklanjanje svih navredenih faktora rizika.Prostori u kojima su starije osobe smeštene postaje tako prostor bez bakterioloških i alergijskih agenasa,pomoću filtracije i postavki pravilnog korišćenja vazduha. Istovremeno se korišćenjem ovog uredjaja preveniraju respiratorne infekcije,pogotovo u periodima virusnih epidemija i smanjuju mogućnosti prenošenja klica putem vazduha. Primena ZONAR3D sistema za prečišćavanje vazduha predstavlja novu eru u zaštiti populacije starijih osoba od faktora rizika,koji vrlo često mogu biti kobni

studija
Studija
Mar.18 26

Prim dr sci med Tatjana Radosavljević

Problem aerozagadjenja jeste jedan od najznačajnih i najvećih ekoloških problema današnjice. Aerozagadjenje može uticati na različite organe i organske sisteme: respiratorni sistem-pluća, kardiovaskularni sistem, pojavu šlogova

gubitak pamćenja,pojavu demencije,pojavu depresije, pojavu odredjenih malignih bolesti, starenje mozga, kao i na opšte ubrzano starenje organizma. U svemu tome, aerozagadjenje može uticati i na kožu.

Koža je najveći organ u telu čoveka. Smatra se da je prosečna površina kože kod odrasle osobe od 1,5 do 2 kvadratna metra. Debljina kože kod čoveka iznosi 0,5 do 4 mm.Aerozagadjenje utiče na proces starenja kože.Toksični dimovi u zagadjenim svetskim gradovima,kao što su Njujork,London i Peking postaju vodeći uzrok starenja kože,a aerozagadjenje ubzava pojavu bora i pega na koži.

studija1

Dr Mervin Paterson,čuveni engleski kozmetolog navodi da aerozagadjenje,pogotovo saobraćajno,dovodi do kontakta kože sa najtoksičnijim supstancama. Ukoliko osobe koje žive u razvijenim gradovima ne postanu svesni toga,aerozagadjenje će jako uticati na izgled njihovog lica za deset godina. Sa druge strane Profesor Krutman iz Instituta za aerozagadjenja u Lajbnicu, Nemačka smatra da dolazi vreme kada će problem aerizagadjenja i njegovog uticaja na kožu zaokupiti pažnju stručnjaka u narednim dekadama.

studija2

Na koji način aerozagadjenje oštećuje kožu?

Sitne čestice, azot oksid, policiklični aromatični ugljovodonici ubrzavaju stvaranje bora i pega po koži. Čak i lako povećane aerozagadjenja povećava broj pega za 25%. Sa druge strane aerozagadjenje je najmoćniji pokretač pojave pigmentnih promena po koži,pre svega na obrazima. Ozon je jak oksidativni agens koji značajno utiče na intergitet kože, uništavajući i razgradjujući prirodna ulja na koži. Čestice prašine u vazduhu se mogu taložiti na koži i zadržavati druge organske štetne supstance, kao i teške metale koje dubinski oštećuju kožu, remeteći osnove tzv. ćelijskog metabolizma.Policikličnu ugljovodonici se čak i apsorbuju u kožu i dovode do promena u samom DNK materijalu kože.

. studija3

Koža pokušava da se zaštiti od toga, ali dugotrajno izlaganje pospešava pojavu ekcema, atopijskih dermatitisa, pojavu akni,a najtežim slučajevima i pojavu raka kože. Koža postaje „mutna“, suva, bleda, sa finim borama. Smanjuje se elastičnost kože. Mogu da se jave zone kože sa iritacijom, inflamacijom, crvenilom i redukcija kolagena u tkivu kože. Kod osoba izloženim velikim koncentracijama aerozagadjenja javljaju se duboke bore, solarna elastoza i pigmente nepravilnosti, javljaju se bore, pege, ekcemi, urtikarije, pigmentne promene, keratoza, pa čak i tumori kože.

studija4

Zbog svega ovoga lekari u svetu smatraju da ne treba pasivno čekati pojavu oštećenja kože, već da je neophodna zaštita kože. Najveće kozmetičke kompanije traže rešenje koje bi pomoglo da se smanje nastala oštećenja. U svemu tome mogu da se javi i odredjene greške, kao što je upotreba pilinga koji zapravo pogoršava oštečenja koja izaziva aerozagadjenja. Potrebno je izbegavati pilinge i jake hemijske kreme. Potrebni su proizvodi za bolju reparaciju kožei bogatiji izvori hidratacije, pranje kože sa blagim sredstvima za ispiranje, korišćenje šminke sa mineralnim sadržajima. Medjutim, u doba kada Svetska zdarvstvena organizacija svedoči o tome da je zagadjenje vazduha direktno ili indirektno odgovorno za 85% poremećaja ili bolesti, a da je Srbija na trećem mestu u Evropi po zagadjenosti vazduha,potrebno je pronaći načine i procedure da se smanji uticaj aerozagadjenja na kožu.

studija5

Kompanija ZONAIR3D je u saradnji sa Laboratorijsom za zaštitu životne sredinena Politehničkom institut u Kataloniji 2012 godine lansirala novu liniju proizvoda PURE AIRBOX,koji obezbedjuje boravak u 99,95% čistom vazduhu. Novosti tehnologije ogledaju se u tri faze filtriranja,i to:

  1. -efikasno filtriranje krupnih čestica
  2. -filtriranje štetnih gasova(filter za gasove)
  3. -apsolutno filtriranje mikročestica

Na ovaj način se mogu eliminisati čestice prašine, teški metali, ozon, aromatični ugljovodonici, azot oksid, isparljiva organska jedinjenja-dakle, praktično sve one supstance koje su odgovorne za oštećenja kože. U ovome svoju ulogu ima svaka od tri nabrojane faze filtriranja. Koriščćenjem ovog aparata se oslobadjaju pore štetnog uticaja aerozagadjenja, a indirektno se omogućava i bolji efekat kozmetičnih tretmana. S obzirom na način života, idealna bi bila primena individualnih uredjaja PURE AIR BOX u kućnim uslovima u toku čitave noći, što bi omogućilo oporavak i detoksikaciju kože,te na taj način onemogućilo štetne efekte faktora aerozagadjenja,kao i efikasije dejstvo kozmetičkih tretmana i zaštitnih krema. istovremeno bi se na taj način uspešno koristili vlastiti biološki ritmovi samog organizma. Tretman 99,995% čistim vazduhom tri do pet puta nedeljno u BUBBLE PURE AIR mobilnom prostoru,u trajanju od 90 do 180 min bi mogao bi značajno da uspori proces starenja kože. Ove tretmane trebalo bi primenjivati u dugom vremenskom periodu,ali bi prvi efekti mogli postati vidljivi posle par nedelja.

rukomet
Partneri
Jan.18 05

"Orlovi" nose delić Alpa na Jadran

Najbolji srpski rukometaši pripremaju se u Kovilovu za nastup na Evropskom prvenstvu koje 12. januara počinje u Splitu. Da bi mečeve u Spaladium Areni dočekali spremni posle napornih dana priprema i iscrpljujućih polusezona u svojim klubovima...

izabranici selektora Jovice Cvetkovića koriste najsavremenije sredstvo za oporavak i regeneraciju - "Bubble pure air" - balon sa 99,995% čistim vazduhom ZONAIR3D. Mobilni balon, koji zbog svoje efikanosti koriste i u medicinskom timu slavnog Reala iz Madrida, imaće svoje mesto i u ekspediciji. koja već osmog januara kreće put Slovenije, a četiri dana kasnije startuje na EURO 2018 utakmicom sa Hrvatskom.

rukomet1

-U balonu je apsolutno čist vazduh kao da se igrači nalaze na Alpima. Nema ni jednu kontraindikaciju. Može da se boravi neograničeno u njemu, a najbolji tretmani se postižu u trajanju od 45 minuta do sat vremena. Masažu pre i posle trenažnih aktivnosti obavljamo u balonu, u kome postoji i priključak za fizikalnu terapiju. Poenta svega je da kombinujemo terapiju i čist vazduh, koji je najbolja stvar za regeneraciju posle velikih napora kakve imamo pre i za vreme velikog takmičenja - kaže dugogodišnji član stručnog štaba nacionalnog tima, fizioterapeut Vladimir Radulović, veoma zadovoljan mogućnostima koje pruža "Bubble pure air".

- I u vreme kada nema terapija i masaža, balon je u funkciji. Igrači u grupama provode vreme u balonu, druže se, neko čita knjigu. Mogu reći da je balon aktivan svaki dan od osam ujutru do ponoći. Neprekidno je u funkciji, a ono što je izuzetno važno jeste da je mobilan, tako da će sa nama na put. Instaliraćemo ga i koristiti u Hrvatskoj tokom Evropskog prvenstva.
"Bubble pure air" je mobilni prostor, oslobođen svih štetnih i gasovitih materija. Optimatizuje oporavak sportista što dokazuje redukcija nivoa mlečne kiseline 22 odsto i glikemije 10 odsto. Omogućava udisanje 99,995 odsto čistog vazduha, pomaže kod alergija, poboljšava fizičke performanse,obezbeđuje regeneraciju respiratornog i kardiovaskularnog sistema kao i brži mentalni oporavak usled povećane oksigenacije mozga.

rukomet4

- Reč je o jednom od najsavremenijih aparata sa tehnologijom prečišćavanja vazduha koju je patentirala španska kompanija ZONAIR3D, lider u sektoru kontrole životne sredine, koji koriste vrhunski sportski klubovi i federacije poput Teniske Federacije Španije, Argentine, Brazila,Francuske, medicinskog tima FK Real Madrid, KK Bilbao i mnogi drugi. Shodno navedenom, nadamo se da će "Bubble pure air" značajno doprineti boljoj fizičkoj spremnosti naših reprezentativaca, pa samim tim i boljim rezultatima na predstojećem Evropskom prvenstvu u Hrvatskoj - ističe Marija Glišić, direktorka kompanije Eter health care DOO, koja je nedavno postala sponzor Rukometnog saveza Srbije

rss
Partneri
Dec.17 27

Potpisan ugovor sa Rukometnim Savezom Srbije

Danas se prijateljima Rukometnog saveza Srbije priključila i kompanija ETER HEALTH CARE DOO. Ugovor su potpisali, ispred kompanije, direktor, gospođa Marija Glišić, a ispred Rukometnog saveza Srbije, v.d. generalnog sekretara, gospodin Aleksandar Petrović.

Kompanija ETER HEALTH CARE DOO je zvanični distributer proizvoda španske kompanije ZONAIR 3D. PURE AIR BOX linija proizvoda je najefkasniji mobilni uređaj za prečišćavanje vazduha na tržištu, koji je prilagođen upotrebi u unutrašnjim prostorijama. Tehnologija ZONAIR 3D čistog vazduha se posebno preporučuje sportistima i ljudima sa patologijom u okviru različitih medicinskih okvira, kao što su pulmologija, alergologija, hematologija, onkologija i slično.

rss 1

Kompanija ETER HEALTH CARE DOO je zvanični distributer proizvoda španske kompanije ZONAIR 3D. PURE AIR BOX linija proizvoda je najefkasniji mobilni uređaj za prečišćavanje vazduha na tržištu, koji je prilagođen upotrebi u unutrašnjim prostorijama. Tehnologija ZONAIR 3D čistog vazduha se posebno preporučuje sportistima i ljudima sa patologijom u okviru različitih medicinskih okvira, kao što su pulmologija, alergologija, hematologija, onkologija i slično.

rss 2
partizan
Klijeti
Okt.17 13

Čist vazduh za oporavak igrača Partizana!

Sportski centar Partizan-Teleoptik baza prvotimaca Partizana i Partizanove omladinske škole važi za jedan od najsavremenijih fudbalskih centara u istočnom delu Evrope. Pored obnove terena i sredstava za rad i mehanizaciju,

medicinski blok FK Partizan obogaćen je sa nekoliko aparata i alata najnovije generacije koje će pomoći u još bržem oporavku igrača posle napornih utakmica.

Medicinski blok je tako bogatiji za Bubble air balon sa stoprocentnim kiseonikom, koji će pomoći pri oporavku igrača, kao i Indiva laserom. Kako objašnjava klupski doktor mr.dr Ilija Rosić, reč je o jednom od najsavremenijih aparata, koji poseduju ne samo privatne klinike u zemlji, već svi veliki fudbalski klubovi Evrope.

Bubble pure air čist vazduh oslobođen je štetnih i gasovitih materija. Optimatizuje oporavak sportista što dokazuje redukcija nivoa mlečne kiseline 22 odsto i glikemije 10 odsto. Omogućava udisanje 99,995 odsto čistog vazduha, pomaže kod alergija, poboljšava fizičke performanse. Ujedno, predstavlja i tretman za relaksaciju, poboljšava izgled i zdravlje kože!

Pored Bubble pure air, Indiva predstavlja sveobuhvatno sredstvo u fizikalnoj terapiji pacijenata. Indiva laser reguliše ćelijski metabolizam, oporavak tkiva, stimulaciju matičnih ćelija, stimulaciju krvotoka, a ujedno ima analgetski i antiinflamatorni efekat.

Veoma je efikasan u lečenju akutnih sportskih povreda, lečenju osteoartritisa, bolova u zglobovima…

Medicinski blok već nekoliko godina koristi i Bioptron svetlosnu terapiju za eliminaciju znakova zapaljenja, bola i sanaciju povreda igrača, a koji je 2013. godine na svetskom anti ejdzing kongresu u Parizu nagrađen Oskarom u medicini!

Partnerske strane